Thông báo của trường

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 ĐỢT 2 NĂM HỌC 2024-2025

02/07/2024
  Căn cứ Công văn 2163/SGDĐT-QLT ngày 28 tháng 06 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác xét tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025; Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-VKHGDVN ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Viện trưởng Viện KHGDVN phê duyệt Đề án tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 của trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD năm học 2024-2025;         Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh nhà trường. c             Trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm KHGD thông báo quyết định điểm chuẩn vào lớp 10 đợt 2        năm học 2024-2025 như sau:          

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 ĐỢT 2

18/06/2024
 Thực hiện theo Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD thông báo hướng dẫn đăng kí xét tuyển vào trường đối với những học sinh có điểm cao trong kì thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025 như sau:

Quyết Định Điểm Chuẩn Lớp 10 Đợt 2 Và Hướng Dẫn Thủ Tục Nhập Học

02/07/2023
Quyết định của HĐTS về điểm chuẩn đối với học sinh xét tuyển đợt 2 bằng kết quả kì thi vào lớp 10 THPT công lập của Sở GD ĐT Hà Nội

Hướng Dẫn Thủ Tục Nhập Học Lớp 6 Năm Học 2023-2024

05/06/2023
Hướng dẫn thủ tục nhập học đối với học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2023 - 2024 của trường Thực nghiệm KHGD

Điều Kiện Xét Tuyển Thẳng, Ưu Tiên Đối Với Hs Đăng Kí Tuyển Sinh Vào Cấp THCS Và THPT

14/04/2023
Điều kiện xét tuyển thẳng, ưu tiên đối với HS đăng kí tuyển sinh vào cấp THCS và THPT