Lịch sử phát triển
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba trường Tiểu học Thực nghiệm, Trung học cơ sở Thực nghiệm và Trung học phổ thông Thực nghiệm. Đến năm 2018, trường đã trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển.

Năm 1978, trường PTCS Thực nghiệm được thành lập theo Quyết định số 360/VP – UB của UBND quận Ba Đình theo công văn số 2237/VP - BGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dựa trên đề nghị của GS TS Hồ Ngọc Đại về việc mở một cơ sở giáo dục thực nghiệm cho nghiên cứu khoa học của ông.

Năm 1992, trường được chuyển về cơ sở mới tại phố Liễu Giai trong khu đất rộng 20000 m2 được thiết kế xây 1 tòa nhà riêng cho cấp Tiểu học, 1 tòa nhà cho cấp THCS và THPT và 1 tòa nhà cho cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ GD. Đó là điều kiện lý tưởng để các cán bộ nghiên cứu có thể hàng ngày trực tiếp tham gia dự giờ, điều chỉnh thiết kế.. Các phòng học được thiết kế đặc biệt với nhiều cửa kính, sáng sủa. Sau mỗi phòng học là một phòng xép để cán bộ nghiên cứu quan sát tránh làm ảnh hưởng đến thầy trò.

Năm 2000 UBND Thành phố Hà Nội đã có quyết định 2591/QĐ-UB thành lập trường THPT bán công Liễu Giai, tuyển sinh cả lớp 6 và lớp 10 để có thể tiếp tục thực nghiệm các nghiên cứu ở cấp học cao hơn của Trung tâm CNGD.

Năm 2005, để tạo điều kiện cho Trung tâm Công nghệ giáo dục (CGD) có điều kiện nâng cao chất lượng nghiên cứu, xây dựng đội ngũ, đầu tư trang thiết bị cho nhà trường, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND Thành phố Hà Nội, UBND quận Ba Đình đã ký quyết định số 2320/QĐ – UB ngày 26/12/2005 bàn giao trường PTCS Thực nghiệm về cho Trung tâm CGD quản lý toàn diện. Ngày 29/12/2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 7625/QĐ - BGD&ĐT đồng ý tiếp nhận nhà trường và giao cho Trung tâm CGD quản lý toàn diện.

Ngày 9/5/2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2656/QĐ-BGD ĐT về việc chuyển trường Phổ thông cơ sở Thực nghiệm về Viện Khoa học giáo dục Việt Nam từ ngày 15/5/2008.

Ngày 20/1/2012 UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định 517/QĐ - UBND chuyển trường THPT bán công Liễu Giai thành trường THPT Thực nghiệm.

Ngày 29/8/2014, trường TH Thực nghiệm và trường THCS Thực nghiệm được thành lập trên cơ sở tổ chức lại trường PTCS Thực nghiệm theo quyết định số 3033/QĐ-UBND quận Ba Đình.

Ngày 19/9/2018, Thành phố Hà Nội ra quyết định số 4959/QĐ-UBND về việc thành lập trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục trên cơ sở sáp nhập ba trường Tiểu học Thực nghiệm, Trung học cơ sở Thực nghiệm và Trung học phổ thông Thực nghiệm. Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học Giáo dục đã bước sang một trang mới sau 40 năm hoạt động, đã có nhiều đóng góp cho ngành và được sự tín nhiệm của phụ huynh học sinh và xã hội.