Trang chủ Tra cứu kết quả tuyển sinh
TRA CỨU
KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 - 2024
  • Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 từ ngày 20/05/2023
  • Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 từ ngày 05/06/2023
  • Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 (Đợt 1) năm học 2023-2024 từ ngày 05/06/2023