Bài viết về thầy trò trường THPT Thực nghiệm thỏa sức sáng tạo

"Thầy trò cùng thỏa sức sáng tạo", đó là nhan đề bài viết về trường THPT Thực nghiệm của tác giả Thu Hằng trên báo Tiếng nói Việt Nam số 33 ngày 14/8/2015 (trang 9).
Xem nhanh

"Thầy trò cùng thỏa sức sáng tạo", đó là nhan đề bài viết về trường THPT Thực nghiệm của tác giả Thu Hằng trên báo Tiếng nói Việt Nam số 33 ngày 14/8/2015 (trang 9).

 

                              (Có thể xem lại bài báo trên http://docbaovov.vov.vn/2015_08_14/#9)