Ban giám hiệu trường
Nhà trường có một đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp, tận tâm với nghề, tạo ra một môi trường thân thiện, cởi mở, xây dựng văn hóa nhà trường giúp học sinh rèn luyện các phẩm chất tốt đẹp và các giá trị cốt lõi của nhà trường. Ngoài đội ngũ với hơn 60% giáo viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, nhà trường còn có được sự hỗ trợ đặc biệt của các cán bộ nghiên cứu là các Giáo sư, Tiến sĩ của Viện KHGDVN - một trong những cơ quan nghiên cứu và thực hiện các chương trình KHGD hàng đầu của Việt Nam
Ths. Lê Thị Mai Hương
Phó Hiệu trưởng phụ trách
Nguyên Hiệu trưởng trường THCS Thực nghiệm (9/2017 - 9/2018)
Nguyên Phó Hiệu trưởng trường THCS Thực nghiệm (9/2014-9/2017)
Nguyên Phó Hiệu trưởng trường PTCS Thực nghiệm (7/2007–9/2014)
Ths. Trần Quang Hưng
Phó Hiệu trưởng
Nguyên Phó Hiệu trưởng trường THPT Thực nghiệm (9/2014 -  9/2018)
Ths. Đoàn Thị Hải Quỳnh
Phó Hiệu trưởng
Nguyên Phó Hiệu trưởng trường THCS Thực nghiệm (5/2017 -  9/2018)