Tuyển sinh

ĐỀ MINH HỌA KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025

12/04/2024
Học sinh bấm vào link sau để làm bài khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 10 năm học 2024-2025

ĐỀ MINH HỌA KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2024-2025

12/04/2024
Học sinh bấm vào link sau để làm bài khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6 năm học 2024-2025  

Thông báo Tuyển sinh Lớp 1, Lớp 6, Lớp 10 Năm học 2024-2025

06/04/2024
Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục thông báo tuyển sinh năm học 2024-2025

Phụ lục ưu tiên, Xét tuyển thẳng cho học sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025

06/04/2024
Trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD thông báo điều kiện xét tuyển thẳng, ưu tiên áp dụng cho tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2024-2025