Đội ngũ cán bộ giáo viên cấp Tiểu học
Thạch Thị Lan Anh - TS
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học - Tổ Trưởng CM
Nguyễn Thị Mai Hương - ĐH
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học - Tổ Phó CM
Nguyễn Thị Thu Thủy - đh
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học
Lê Thị Đoan Trang - THS
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học
Lê Thị Hương - THS
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học
Trịnh Thị Chín - ĐH
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học
Vũ Thị Hồng Lê - ĐH
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học
Dương Thị Hồng Vân - THS
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học
Hoàng Thị Lựu - ThS
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học
Nguyễn Thị Kiều Anh - THS
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học
Lương Thị Quỳnh Nhi - ĐH
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học
Vũ Thị Cẩm Vân - THS
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học
Nguyễn Thị Mai Lan -THS
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học - Ủy Viên BCH CĐ
Phạm Thị Lý - ThS
Tổ Tiếng Việt Tiểu học
Hồ Thị Hương - ths
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học
Cam Mỹ Trang - ĐH
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học
Đinh Thị Hồng Thúy - ĐH
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học
Nguyễn Thị Quỳnh Anh - ĐH
Tổ Tiếng Việt Tiểu Học
Vũ Thị Huế - THS
Tổ Toán Tin Tiểu Học - Tổ Trưởng CM
Nguyễn Thị Huyền Trang - THS
Tổ Toán Tin Tiểu Học - Tổ Phó CM
Vũ Thị Thư - ĐH
Tổ Toán Tin Tiểu Học
Nguyễn Thị Trang - ĐH
Tổ Toán Tin Tiểu Học
Trần Thị Dương - ĐH
Tổ Toán Tin Tiểu Học
Trần Thị Vi - ĐH
Tổ Toán Tin Tiểu Học
Trần Thị Thu - ĐH
Tổ Toán Tin Tiểu Học
Hoàng Thị Phương Lan - ĐH
Tổ Toán Tin Tiểu học
Lê Thị Hằng - ThS
Tổ Toán Tin Tiểu Học
Nguyễn Thị Mừng - THS
Tổ Toán Tin Tiểu Học
Trần Thị Vân Anh - ĐH
Tổ Toán Tin Tiểu Học - Phó TPT, Phó Chủ Tịch CĐ
Bùi Thị Anh Thư - ĐH
Tổ Ngoại Ngữ Tiểu Học - Tổ Trưởng CM
Nguyễn Thị Chung - ĐH
Tổ Ngoại Ngữ Tiểu Học
Lê Thị Như Hoa - ĐH
Tổ Ngoại Ngữ Tiểu Học
Lê Trà Ngân - THS
Tổ Ngoại Ngữ Tiểu Học
Thạc Thị Trang - THS
Tổ Ngoại Ngữ Tiểu Học
Hoàng Thị Linh - ĐH
Tổ Ngoại Ngữ Tiểu Học
Nguyễn Thị Mỹ Linh - ĐH
Tổ Ngoại Ngữ Tiểu Học
Ngũ Thị Từ Châu - ĐH
Tổ KH, NT, TC Tiểu Học - Tổ Trưởng CM
Nguyễn Bích Thảo - ĐH
Tổ KH, NT, TC Tiểu Học - Tổ Phó CM
Nguyễn Thanh Hằng - ĐH
Tổ KH, NT, TC Tiểu Học
Nguyễn Thị Yến - ĐH
Tổ KH, NT, TC Tiểu Học
Nguyễn Đức Toàn - ĐH
Tổ KH, NT, TC Tiểu Học
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - THS
Tổ KH, NT, TC Tiểu Học
Đặng Thị Thu An - ThS
Tổ KH, NT, TC Tiểu Học
Nguyễn Phương Khanh - ĐH
Tổ KH, NT, TC Tiểu Học - Ủy viên BCH CĐ
Vũ Ngọc Ân
Tổ KH, NT, TC Tiểu Học
Hồ Phương Thảo - ĐH
Tổ KH, NT, TC Tiểu Học - TPT
Vũ Thị Thùy Trang - ĐH
Tổ KH, NT, TC Tiểu Học
Hoàng Thị Lan Phương - ĐH
Tổ Văn Phòng - Tổ Phó
Nguyễn Thị Ngọc Lan - ĐH
Tổ Văn Phòng - Giám Thị