Đội ngũ cán bộ giáo viên cấp THCS
Nguyễn Nội Hà - ths
Tổ Ngoại Ngữ Trung Học - Tổ Phó CM
Phạm Hà Châu - ĐH
Tổ Ngoại Ngữ Trung Học
Nguyễn Thị Thu Hương - ThS
Tổ Ngoại Ngữ Trung Học
Tạ Thị Thuỳ Dung -  ĐH
Tổ Ngoại Ngữ Trung Học
Nguyễn Thị Thu Nga - ĐH
Tổ Ngoại Ngữ Trung Học
Nguyễn Tú Anh - THS
Tổ Ngoại Ngữ Trung Học
Nguyễn Thị Thu Hà - ĐH
Tổ Ngoại Ngữ Trung Học
Phạm Hồng Diệp - THS
Tổ Toán Tin Trung Học - Tổ Trưởng CM
Phạm Thị Thúy Hồng - ĐH
Tổ Toán Tin Trung Học
Phùng Thị Thiên Hương - ĐH
Tổ Toán Tin Trung Học
Nguyễn Thị Bích Ngọc - ĐH
Tổ Toán Tin Trung Học
Hoàng Hồng Vân - ĐH
Tổ Toán Tin Trung Học
Nguyễn Thị Doanh - ĐH
Tổ Toán Tin Trung Học
Trần Thị Thu Hà - đh
Tổ Ngữ Văn Trung Học - Tổ Trưởng CM
Trần Thị Vân Hiền - đh
Tổ Ngữ Văn Trung Học
Nguyễn Việt Hoàng - ĐH
Tổ Ngữ Văn Trung Học
Lê Huyền Nga - THS
Tổ Ngữ Văn Trung Học
Nguyễn Hà Ninh - ĐH
Tổ Ngữ Văn Trung Học
Tạ Thị Lan Phương -THS
Tổ Ngữ Văn Trung Học
Hoàng Thị Thu Hương - ĐH
Tổ Ngữ Văn Trung Học
Lê Thị Ngân - ĐH
Tổ Toán Tin Trung Học
Nguyễn Đức Hạnh - THS
Tổ Ngữ Văn Trung Học
Phùng Thị Phương Nam - đh
Tổ KH Tự Nhiên - Tổ Trưởng CM
Đào Thị Huyền - ths
Tổ KH Tự Nhiên
Lê Thùy Linh - ths
Tổ KH Tự Nhiên
Nguyễn Thị Bình
Tổ KH Xã Hội - Tổ Phó CM
Trịnh Thị Hà -THS
Tổ KH Xã Hội
Nguyễn Lý Hậu - đh
Tổ Nghệ Thuật - Thể Chất - Tổ Phó CM
Lưu Thanh Mai Lan - ĐH
Tổ Nghệ Thuật - Thể Chất
Nguyễn Thái Sơn
Tổ Nghệ Thuật - Thể Chất
Lê Văn Tuyền - THS
Tổ Nghệ Thuật - Thể Chất
Nguyễn Thị Hồng Minh
Tổ Văn Phòng - Tổ Trưởng
Nguyễn Thị Thúy Linh
Tổ Văn Phòng - NV Y Tế
Lê Thị Lan
Tổ Văn Phòng