Chương trình

Kế hoạch số 315-KH/HĐĐTW ngày 29/11/2021 về việc tổ chức chương trình "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm". Các bạn học sinh Trường Tiểu học Thực Nghiệm hãy tich cực hưởng ứng chương trình bằng những việc làm tốt, tích cực rèn luyện trong học tập và các công việc hàng ngày ở nhà giúp bố mẹ nhé!
Xem nhanh