Trường THPT Thực nghiệm nhận giải đặc biệt trong ngày Hội lập trình 2015

Đây là nội dung bài viết của tác giả Cao Lan Hương đã đăng trên Báo Tiếng nói Việt Nam số 20 ngày 15/5/2015 trang 23.
Xem nhanh

Đây là nội dung bài viết của tác giả Cao Lan Hương đã đăng trên Báo Tiếng nói Việt Nam số 20 ngày 15/5/2015 trang 23.

(Có thể xem lại bài báo trên http://docbaovov.vov.vn/2015_05_15/#23)