Hội Nghị Sơ Kết Thực Hiện Kết Luận Số 01-KL/TW Bộ Chính Trị Khóa XIII Về Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2023 Tổ Chức Bởi Đảng Ủy Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.

Xem nhanh

Ngày 17/5/2023, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề năm 2023.
 

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hải Bình, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đồng chí Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GD&ĐT, Bí thư và Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cùng với đại diện các chi bộ, đàng viên có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng bộ Bộ GD&ĐT nêu rõ mục đích hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện kết luận số 01/KL-TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, trao đổi những kinh nghiệm, bài học quý báu, cách làm hay và sáng tạo, hiệu quả và từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Tham gia báo cáo tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tham luận của đồng chí Trần Quang Nam, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ. Báo cáo đề cập đến những cách làm thực tế của chi bộ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu; Hội nghị cũng được nghe chia sẻ của đồng chí Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học, bí thư chi bộ Vụ Giáo dục Tiểu học chia sẻ về những suy nghĩ, việc làm và những kết quả đã đạt được khi đưa những nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác, những sáng kiến, cách làm hay khi triển khai thực hiện Kết luận số 01/KL-TW.  Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  do đồng chí Lý Việt Quang trình bày. Chuyên đề một lần nữa truyền cảm hứng, niềm tin yêu và biết ơn vô hạn của toàn dân tộc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm đã đưa ra 5 vấn đề đề nghị Đảng ủy Bộ GD&ĐT cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính Trị. Cụ thể là:

Một là, thống nhất cao nhận thức thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Hai là, Cấp ủy, tổ chức đảng cần cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp, sát thực tế để thực hiện có hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc.

Ba là, lựa chọn và phát động các phong trào thi đua học tập làm theo Bác trong các cấp uỷ, tổ chức đảng bảo đảm thiết thực, sát với thực tế; phát hiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Bốn là, cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của Bộ, của ngành, bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

Năm là, cần làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; thẳng thắn phê bình, uốn nắn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch
 

 

Hội nghị đã khen thưởng 03 chi bộ và 08 đảng viên có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có chi bộ trường TH, THCS & THPT Thực nghiệm KHGD và đồng chí bí thư chi bộ Lê Thị Mai Hương  thuộc Đảng ủy Viện KHGD Việt Nam.