THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Xem nhanh
 
VIỆN KHGD VIỆT NAM
TRƯỜNG TH, THCS & THPT
THỰC NGHIỆM KHGD
Số:     /TB-TNKHGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 08 năm 2023
  

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


V/v lựa chọn đơn vị hợp tác cung cấp dịch vụ tổ chức chế biến suất ăn bán trú phục vụ cho học sinh năm học 2023-2024

Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD tổ chức chào hàng cạnh tranh gói “Dịch vụ tổ chức chế biến suất ăn bán trú phục vụ cho học sinh” năm học 2023-2024.
Chúng tôi kính mời các đơn vị, cơ sở cung cấp suất ăn có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia hợp tác cung cấp dịch vụ tổ chức chế biến suất ăn bán trú phục vụ cho học sinh. Nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung thông báo mời chào hàng cạnh tranh.

- Tên gói: Hợp tác cung cấp dịch vụ tổ chức chế biến suất ăn bán trú phục vụ cho học sinh
- Bên mời chào hàng: Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD
- Địa chỉ bên mời chào hàng: Số 50 Phố Liễu Giai , Phường Cống Vị , Quận Ba Đình , TP Hà Nội
- Hình thức lựa chọn đơn vị: Chào hàng cạnh tranh.
- Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Đơn vị có số điểm cao nhất được đánh giá dựa trên các tiêu chí nhà trường đề ra.
- Thông báo Phát hành hồ sơ yêu cầu: Đăng tải trên trang web của nhà trường.
- Giá bán hồ sơ yêu cầu: Phát miễn phí.
- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h00’ ngày 03/08/2023 đến 11h30’ ngày 05/08/2023 (trong giờ hành chính).
- Thời điểm đóng thầu: 16h30 ngày 05/08/2023.
- Thời điểm mở thầu: 08h00 ngày 03/08/2023.
- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và tiếp nhận hồ sơ chào hàng: Văn phòng Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD - Số 50 Phố Liễu Giai , Phường Cống Vị , Quận Ba Đình , TP Hà Nội (SĐT: 0243.762.8007)

II. Thông tin cơ bản về gói cung cấp

- Chế biến thức ăn tại nhà bếp của trường;
- Số học sinh ăn bữa trưa: Khoảng 2000 - 2300 cháu;
- Định mức 1 suất ăn:
  Thỏa thuận với CMHS (bao gồm bữa ăn chính và bữa ăn phụ);
(Số tiền 01 suất ăn bao gồm thuế GTGT, chi phí thực phẩm, chi phí nhân công nấu, chất đốt, gia vị, điện nước, chi phí phân bổ đầu tư, lợi nhuận doanh nghiệp).

III. Yêu cầu Hồ sơ đối với các đơn vị tới nhận hồ sơ yêu cầu

Khi tới nhận hồ sơ yêu cầu, đề nghị các đơn vị cung cấp các giấy tờ hồ sơ như sau:
Hồ sơ gồm có:
1. Giấy giới thiệu của đơn vị.
2. Bản sao có công chứng giấy phép kinh doanh (Trong đó phải có chức năng kinh doanh dịch vụ ăn uống)
3. Bản chính hoặc bản sao có công chứng chứng minh nhân dân của người tới nhận hồ sơ;
Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD trân trọng kính mời các đơn vị, cở sở kinh doanh dịch vụ có nhu cầu, kinh nghiệm và khả năng đến tại văn phòng nhà trường để nhận hồ sơ, đăng ký tham gia.


 
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Đơn vị chào hàng;
- Lưu: VT.