THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - V/v lựa chọn đơn vị hợp tác cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp 

Xem nhanh

VIỆN KHGD VIỆT NAM

TRƯỜNG TH, THCS & THPT

THỰC NGHIỆM KHGD


Số:     /TB-TNKHGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

V/v lựa chọn đơn vị hợp tác cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp 

 

Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD tổ chức chào hàng cạnh tranh gói “Dịch vụ vệ sinh công nghiệp” năm học 2023-2024.

Chúng tôi kính mời các đơn vị, cơ sở cung cấp dịch vụ có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia hợp tác cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp. Nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung thông báo mời chào hàng cạnh tranh.

- Tên gói: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp.

- Bên mời chào hàng: Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD

- Địa chỉ bên mời chào hàng: Số 50 Phố Liễu Giai , Phường Cống Vị , Quận Ba Đình , TP Hà Nội

- Hình thức lựa chọn đơn vị: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Đơn vị có số điểm cao nhất được đánh giá dựa trên các tiêu chí nhà trường đề ra.

- Thông báo Phát hành hồ sơ yêu cầu: Đăng tải trên trang web của nhà trường.

- Giá bán hồ sơ yêu cầu: Phát miễn phí.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 8h00’ ngày 16/08/2023 đến 16h30’ ngày 17/08/2023 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 11h30 ngày 18/08/2023.

- Thời điểm mở thầu: 08h00 ngày 16/08/2023.

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và tiếp nhận hồ sơ chào hàng: Văn phòng Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD - Số 50 Phố Liễu Giai , Phường Cống Vị , Quận Ba Đình , TP Hà Nội (SĐT: 0243.762.8007)

II. Thông tin cơ bản về gói cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp:

Vệ sinh làm sạch hàng ngày, tuần, tháng tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực Nghiệm Khoa Học Giáo Dục theo chi tiết sau sau:

Trường có 3 cấp học trong đó:

- Cấp tiểu học có tòa nhà 3 tầng:  có 35 lớp học, 1 phòng tin học, 3 phòng học tiếng Anh, 6 phòng giáo viên và phòng chức năng khác, 1 hội trường, 1 phòng hội đồng, 3 tầng mỗi tầng 1 khu vệ sinh của học sinh và 1 phòng vệ sinh của giáo viên.

+ Làm sạch hàng ngày, hoàn thành trước 7 giờ.

+ Duy trì làm sạch khi có phát sinh rác từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút.

- Cấp THCS có tòa nhà 4 tầng + 1 tum gồm:  gồm 16 lớp, 1 phòng tin học, 4 phòng xép, 1 phòng hội đồng.

+ Làm sạch hàng ngày, hoàn thành trước 7 giờ.

+ Duy trì làm sạch khi có phát sinh rác từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút.

Cấp THPT có tòa nhà 4 tầng gồm:  15 lớp học, 1 phòng  hội đồng, 5 phòng chức năng,  2 khu vệ sinh, 1 phòng tin học, 1 phòng thiết bị.

+ Làm sạch hàng ngày, hoàn thành trước 7 giờ.

+ Duy trì làm sạch khi có phát sinh rác từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút.

  •  Khu nhà đa năng: khu nhà 2 tầng có bể bơi và các phòng chức năng.

+ Làm sạch hàng ngày, hoàn thành trước 7 giờ.

+ Duy trì làm sạch khi có phát sinh rác từ 7 giờ đến 19 giờ 30 phút.

 

Ngoài ra trường có khu vực đường đi nội bộ và sân chơi, sân tập trung, sân bóng, khu để xe, vườn hoa cây cảnh và cây lâu năm.

- Các khu vực khác nhau cần được làm vệ sinh theo yêu cầu sử dụng của nhà trường, phù hợp từng cấp học, từng loại địa hình.

 

 III. Yêu cầu Hồ sơ đối với các đơn vị tới nhận hồ sơ yêu cầu

Khi tới nhận hồ sơ yêu cầu, đề nghị các đơn vị cung cấp các giấy tờ hồ sơ như sau:

Hồ sơ gồm có:

1. Giấy giới thiệu của đơn vị.

2. Bản sao có công chứng giấy phép kinh doanh 

3. Bản chính hoặc bản sao có công chứng chứng minh nhân dân của người tới nhận hồ sơ;

Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD trân trọng kính mời các đơn vị, cở sở kinh doanh dịch vụ có nhu cầu, kinh nghiệm và khả năng đến tại văn phòng nhà trường để nhận hồ sơ, đăng ký tham gia.

Nơi nhận:

- Đơn vị chào hàng;

- Lưu: VT.

 

KÝ THAY HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH