Niềm vui từ cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia của HS trường Thực nghiệm KHGD

Chiều 20/3/2024, tại thành phố Bắc Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức bế mạc Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024.
Xem nhanh
Chiều 20/3/2024, tại thành phố Bắc Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức bế mạc Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024. Cuộc thi có sự tham gia của 74 đơn vị, trong đó có 62/63 Sở Giáo dục và Đào tạo và 12 đơn vị thuộc các đại học, trường đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; tổng số có 149 dự án dự thi, thuộc 21 lĩnh vực.
Đến với cuộc thi, Trường Thực nghiệm năm nay có hai đề tài được vào dự thi vòng quốc gia do cô Lê Thị Thuý Vinh dẫn đoàn và đều có thành tích mang về trong đó:
Lĩnh vực KHXH và hành vi (cô Phan Huyền Trang hướng dẫn, hai em học sinh dự thi là Nguyễn Hoàng Hải 10B, Hoàng Gia Linh 10B ): đạt giải Triển vọng. 
Lĩnh vực Y sinh (cô Trịnh Thị Thu Hiền hướng dẫn, hai em học sinh dự thi là Trần Ngọc Châu Anh 11A2; Đinh Xuân Bách 11A2): đạt giải Tư 
Chúc mừng 2 nhóm nghiên cứu, các giáo viên hướng dẫn và nhà trường.