ĐOÀN GIÁO VIÊN SINGAPORE TỚI THĂM TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT THỰC NGHIỆM KHGD

Xem nhanh

ĐOÀN GIÁO VIÊN SINGAPORE TỚI THĂM

 TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT THỰC NGHIỆM KHGD

Ngày 20/2/2024, Đoàn giáo viên Singapore gồm các thầy cô của các trường học đã tới thăm trường TH, THCS và THPT Thực nghiệm KHGD. 

Trong chuyến thăm học tập lần này, các thầy cô của hai bên đã cùng trao đổi và chia sẻ các vấn đề liên quan đến chuyên môn. Đoàn giáo viên cũng gửi nhà trường thông tin về cộng đồng giáo viên tại Singapore mong muốn kết nối với các trường học ở khắp nơi để trao đổi về giáo dục hoặc tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các lớp học: học sinh thực hiện và trình bày dự án qua phiên học online cùng nhau hoặc gặp gỡ trực tiếp.

Cũng trong chuyến thăm này, các thầy cô đã đi tham quan trường và dự giờ một số giờ học ở khối Tiểu học. Các thầy cô không chỉ đóng vai trò giáo viên dự giờ mà còn tham gia hoạt động trên lớp cùng học sinh.


Chuyến tham quan học tập đã giúp thầy cô hiểu được một phần về mô hình giáo dục ở Việt Nam mà trường Thực nghiệm KHGD là một trong những ngôi trường tiên phong xây dựng. Những hoạt động hợp tác, trao đổi quốc tế như thế này nằm trong kế hoạch thường niên của trường Thực nghiệm KHGD nhằm thực hiện mục tiêu, tầm nhìn của nhà trường trở thành trường học hiện đại, hội nhập quốc tế.