Mẹo nhớ công thức toán, lý cực nhanh

Phải nói rằng ít có chuyên đề nào lại có nhiều công thức như chuyên đề lượng giác. Chính vì vậy học thuộc những công thức này là nỗi sợ hãi của không ít học sinh. Bạn thử tham khảo một số mẹo vặt sau xem có dễ thuộc hơn không nhé.
Xem nhanh

Mẹo nhớ công thức toán, lý cực nhanh

Thứ ba - 23/09/2014 21:43

  •  
  •  
  •  
 
Phải nói rằng ít có chuyên đề nào lại có nhiều công thức như chuyên đề lượng giác. Chính vì vậy học thuộc những công thức này là nỗi sợ hãi của không ít học sinh. Bạn thử tham khảo một số mẹo vặt sau xem có dễ thuộc hơn không nhé.


• Sin= đối/ huyền
Cos= kề/ huyền
Tan= đối/ kề
Cot= kề/ huyền
Thần chú: Sin đi học, Cos không hư, tan đoàn kết, cotan kết đoàn
Hoặc: Sao đi học, cứ khóc hoài, thôi đừng khóc, có kẹo đây!

• Công thức cộng:
Cos(x y)= cosxcosy sinxsiny
Sin(x y)= sinxcosy cosxsiny
Thần chú: Cos thì cos cos sin sin
Sin thì sin cos cos sin rõ ràng
Cos thì đổi dấu hỡi nàng
Sin thì giữ dấu xin chàng nhớ cho!

Tan(x+y)=  
Thần chú: Tan một tổng hai tầng cao rộng
Trên thượng tầng tan cộng cùng tan
Hạ tầng số 1 ngang tàng
Dám trừ đi cả tan tan oai hùng
Hoặc: Tang tổng thì lấy tổng tang
Chia một trừ với tích tang, dễ òm.

• Công thức biến đổi tổng thành tích:
Ví dụ: cosx+cosy= 2cos cos 
  (Tương tự những công thức như vậy)
Thần chú: cos cộng cos bằng 2 cos cos
Cos trừ cos bằng - 2 sin sin
Sin cộng sin bằng 2 sin sin
Sin trừ sin bằng 2 cos sin.
* Tan ta cộng với tan mình bằng sin hai đứa trên cos mình cos ta.

• Công thức biến đổi tích thành tổng:
Ví dụ: cosxcosy=1/2[cos(x+y)+cos(x-y)] (Tương tự những công thức như vậy)
Thần chú: Cos cos nửa cos-cộng, cộng cos-trừ
Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-cộng
Sin cos nửa sin-cộng cộng sin-trừ.

• Công thức nhân đôi:
Ví dụ: sin2x= 2sinxcosx (Tương tự những công thức như vậy)
Thần chú: Sin gấp đôi = 2 sin cos
Cos gấp đôi = bình cos trừ bình sin
  = trừ 1 cộng hai bình cos
  = cộng 1 trừ hai bình sin
(Chúng mình chỉ việc nhớ công thức nhân đôi của cos bằng thần chú trên rồi từ đó có thể suy ra công thức hạ bậc.)
Tang gấp đôi=Tang đôi ta lấy đôi tang (2 tang)
Chia 1 trừ lại bình tang, ra liền.

• Hàm số lượng giác và các cung có liên quan đặc biệt:
Ví dụ: Cos(-x)= cosx
Tan( + x)= tan x
Thần chú: Sin bù, Cos đối,Tang Pi,
Phụ nhau Sin Cos, ắt thì phân chia
Hoặc : Cos đối, sin bù, phụ chéo, hơn kém pi tang .

Ngoài toán ra, chúng ta còn có thể sáng tạo những câu vần để dễ nhớ công thức vật lý hơn.
Chẳng hạn như công thức A = u.q được dịch là "Anh ú quá" hay A = qed thì được dịch là "Anh quên em đi".