LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

(28/8-01/9/2017)

 

Thứ

Nội dung công việc

2

- Tập trung chào cờ, nhận xét đầu tuần

- 14h30-15h30: Tập huấn HS tham gia chương trình kết nối các tổ chức phi chính phủ với trường học

3

- 7h35: Họp triển khai nhiệm vụ năm học

- 8h15: Tập huấn GLOBE

- Tiết 7: Khối 8 tập đội hình chạy giải báo Hà Nội mới.

4

- 7h15: Khối 8 chạy giải báo Hà Nội mới.

- 10h: Đón BGH trường Kuochuan (Singgapo)

5

- Nộp bài Tlim và kế hoạch các đội hành động

- 16h15: Họp HĐGD

6

 

        7

Nghỉ lễ Quốc khánh đến hết 4/9

CN

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Partner - Ad

RES

 

VTT

Facebook

 
Thân thiện
Trung thực
Tự tin
Trách nhiệm
Sáng tạo