Lịch công tác tuần 2 (21/8-25/8/2017)

Thứ

Nội dung công việc

2

- Tập trung chào cờ, nhận xét đầu tuần
Truyền thông phòng chống dịch sốt xuất huyết
- Tiết 3,4: Thi văn 7
- Tập huấn với chuyên gia Địa Lí (21-23/8)

3

- Tiết 1,2: Thi Văn 9
- Tiết 3,4: Thi Văn 6
- 14h: Hội thảo về giáo dục STEM

4

- Tiết 1,2: Thi Toán 6

5

- Tiết 1,2: Thi Toán 7
- Tiết 3,4: Thi văn 8

6

- Tiết 1,2: Thi Toán 8
- Tiết 3,4: Thi Toán 9
- 8h: Học Nghị quyết TW 4
- 14h-17h: Tập huấn Tối ưu hóa hoạt động giáo dục

7

 

Chủ Nhật

 

Hình ảnh hoạt động

Partner - Ad

RES

 

VTT

Facebook

 
Thân thiện
Trung thực
Tự tin
Trách nhiệm
Sáng tạo