Thứ

Nội dung công việc

2

- Tập trung chào cờ, nhận xét đầu tuần

- Sáng: GVCN làm công tác tổ chức đầu năm

- Chiều: Học theo TKB

3

- 8h: Hội nghị triển khai KH năm học 2017 – 2018 của Sở GD

4

- 15h30: Họp về dạy học sáng tạo với chuyên gia Microsoft

- 17h: Dự nghiệm thu nhiệm vụ thực nghiệm về dạy học tích hợp và TNST

5

- Nộp đề kiểm tra chất lượng Văn, Toán, Anh

- 14h: Lãnh đạo Viện duyệt kế hoạch thu chi và công tác chuẩn bị năm học mới

6

- 8h: Hội thảo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học

- 14h: Họp dự án dạy lịch sử ĐNA tại Bộ GD

- 16h: Họp nhóm hỗ trợ xây dựng nhà trường

        7

 

CN

 

 

Hình ảnh hoạt động

Partner - Ad

RES

 

VTT

Facebook

 
Thân thiện
Trung thực
Tự tin
Trách nhiệm
Sáng tạo