Sinh hoạt chuyên môn

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

(8/5-13/5/2017)

 

Thứ

Nội dung công việc

2

- Tập trung chào cờ, nhận xét đầu tuần

 - Hoàn thành học bạ lớp 9

3

- Giám sát thi Tiếng Việt Tiểu học

4

- Giám sát thi Toán Tiểu học

5

- Thi Olimpic Tiếng Anh 6,7,8 vòng 2

6

- Kiểm tra hồ sơ lớp 9

- 9h30: Họp về tuyển sinh lớp 6

- 15h15: Họp BTC lễ Bế giảng

        7

 

CN

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

(1/5-6/5/2017)

 

Thứ

Nội dung công việc

2

Nghỉ lễ

3

Nghỉ lễ

4

- 7h30: Lớp 7A học thực địa tại Bảo tàng thiên nhiên

- Chiều: Học kĩ năng sống (lớp 6B, 6C)

- Nộp đề thi thử Toán, Văn 9

5

- Học kĩ năng sống: T1,2-6A; T3,4 - 6E; t5,6 – 6D

6

- Học kĩ năng sống khối 7

- 8h: Dự lễ công bố QĐ bổ nhiệm Phó hiệu trưởng tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- 15h10: Xét duyệt kết quả lớp 9

        7

- 7h45: Thi thử vòng 1 lớp 9 – môn Văn (120p)

- 14h: Thi thử vòng 1 lớp 9 – môn Toán (120p)

- Thi Olimpic Tiếng Anh 6,7,8 vòng 1 tại THCS Giảng Võ

CN

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

(24/4-28/4/2017)

 

Thứ

Nội dung công việc

2

- Tập trung chào cờ, nhận xét đầu tuần

- 16h15: Họp nhóm HS thi Nghiên cứu khoa học

- Nộp danh sách thi Olimpic Anh 6,7,8 lên PGD

 

3

- 9h30: Họp Đảng ủy

 

4

- Nộp kết quả thi Toán, Văn, Anh

- Học thực địa tại Bảo tàng thiên nhiên (Sáng 7B, chiều 7D)

 

5

- Học thực địa tại Bảo tàng thiên nhiên (Sáng 7C, chiều 7A)

- Nộp báo cáo tháng 4

6

- Nộp kết quả thi lên PGD

- Nộp ý tưởng thi NCKH

- 8h: Hội thảo các vấn đề giáo dục tại Bộ Giáo dục

        7

 

CN

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

(17/4-22/4/2017)

 

Thứ

Nội dung công việc

2

- 8h-10h: Thi Văn 9

- 10h15 – 11h: Thi Anh 9

- Nộp Báo cáo tháng 3

 

3

- Tiết 1,2: thi Toán 9

 

4

- Tiết 1,2: thi Văn 8

- Tiết 4: thi Anh 8

- Tiết 5,6: Thi Văn 6

- Tiết 7: Thi Anh 6

5

- Tiết 5,6: Thi Văn 7

- Tiết 7: Thi Anh 7

6

- Tiết 1,2: thi Toán 8

- Tiết 5,6: Thi Toán 6

- Tiết 7,8: Thi Toán 7

- 14h: Kiểm tra thi đua của Phòng GD

        7

 

CN

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

(10/4-15/4/2017)

 

 

Thứ

Nội dung công việc

2

- Tập trung chào cờ, nhận xét đầu tuần

- Gặp HS chưa cố gắng

- Tiết 3, 4: Chủ đề Lý – Hóa – Sinh (Lớp 6C)

- Tiết 6: Hội giảng môn Nhật (Lớp 8C)

- 16h30: Họp ban PH lớp 9

 

3

- 16h15: Họp HĐGD

 

4

- Học thực địa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Sáng  8C, chiều 8A)

- 16h15: Họp đội Hoa tiêu

 

5

- Học thực địa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Sáng  8B, chiều 8D)

- 14h: Kiểm tra công tác Công đoàn

6

- Tiết 5: Hội giảng môn Công nghệ (Lớp 8B)

        7

 

CN

- 8h30: Họp PHHS khối 9

Hình ảnh hoạt động

Partner - Ad

RES

 

VTT

Facebook

 
Thân thiện
Trung thực
Tự tin
Trách nhiệm
Sáng tạo