DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KÌ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TRƯỜNG

1. Nguyễn Vũ Anh Quân - 9B - Giải nhì môn toán

2. Hoàng Việt Phương - 9D - Giải khuyến khích môn toán

3. Đặng Minh Hiển - 9C - Giải khuyến khích môn toán

4. Lê Minh Thúy - 9A - Giải nhì môn ngữ văn

5. Đặng Châu Giang - 9A - Giải nhì môn ngữ văn

6. Nguyễn Châu Anh - 9B - Giải nhì môn ngữ văn

7. Nguyễn Thủy Tiên - 9A - Giải ba môn ngữ văn

8. Nguyễn Phan Thái Linh - 9C - Giải ba môn ngữ văn

9. Nguyễn Vũ Nhật Minh - 9A - Giải khuyến khích môn ngữ văn

10. Nguyễn Anh Phương - 9D - Giải khuyến khích môn ngữ văn

11. Nguyễn Trần Dương Minh - 9C - Giải khuyến khích môn tiếng Anh

12. Nguyễn Vũ Minh Quân - 9B - Giải khuyến khích môn tiếng Anh

13. Lê Phương Linh - 9D - Giải khuyến khích môn tiếng Anh

14. Vũ Hà Phương - 9B - Giải khuyến khích môn tiếng Anh

15. Nguyễn Minh Dũng - 9C - Giải khuyến khích môn tiếng Anh

16. Nguyễn Thu Hòa - 9C - Giải nhất môn tiếng Nhật

17. Đỗ Minh Anh - 9C - Giải nhất môn tiếng Nhật

18. Trương Nguyệt Minh - 9C - Giải nhì môn tiếng Nhật

19. Trương Thị Mỹ Linh - 9C - Giải nhì môn tiếng Nhật

20. Hoàng Thái Sơn - 9C - Giải ba môn tiếng Nhật

21. Trần An Thư - 9C - Giải khuyến khích môn tiếng Nhật

22. Nguyễn Khuê Anh - 9C - Giải khuyến khích môn tiếng Nhật

23. Nguyễn Phạm Thục Anh - 9C - Giải khuyến khích môn tiếng Nhật

24. Đặng Trần Kiều Trang - 9C - Giải khuyến khích môn tiếng Nhật

25. Đinh Trọng Hòa - 9A - Giải nhì môn sinh học

26. Nguyễn Tâm Anh - 9B - Giải nhì môn sinh học 

27. Ngô Hán Quang Ngọc - 9D - Giải nhì môn sinh học 

28. Nguyễn Thủy Tiên - 9A - Giải nhì môn lịch sử

29. Bùi Khánh Toàn - 9A - Giải nhì môn lịch sử

30. Nguyễn Ngọc Hải Yến - 9D - Giải ba môn lịch sử

31. Lê Sỹ Hoàng - 9A - Giải ba môn lịch sử

32. Nguyễn Anh Phương - 9D - Giải ba môn lịch sử

33. Văn Thanh Hải - 9B - Giải ba môn lịch sử

34. Nguyễn Châu Anh - 9B - Giải nhất môn địa lí

35. Đặng Nguyên Khang - 9A - Giải nhì môn địa lí

36. Đoàn Gia Hân - 9C - Giải ba môn địa lí

37. Trương Ngọc Tùng Chi - 9C - Giải ba môn địa lí

38. Lê Phương Linh - 9B - Giải ba môn địa lí

39. Nguyễn Thái Linh Đan - 9B - Giải nhì môn GDCD

40. Đồng Mạnh Quang - 9B - Giải ba môn GDCD

41. Trương Ngọc Tùng Chi - 9C - Giải ba môn GDCD

42. Nguyễn Minh Ngân - 8B - Giải nhì môn hóa học 

43. Nguyễn Hà Diệu Khánh - 9D - Giải ba môn hóa học 

44. Vũ Hoàng Anh - 9A - Giải ba môn hóa học

45. Lê Hà Chi - 9B - Giải khuyến khích môn hóa học

46. Vũ Lan Chi - 9C - Giải khuyến khích môn hóa học 

47. Phí Đoàn Minh Lương - 9A - Giải ba môn vật lí

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Partner - Ad

RES

 

VTT

Facebook

 
Thân thiện
Trung thực
Tự tin
Trách nhiệm
Sáng tạo