Xuất phát từ nhu cầu nghiên cứu thực nghiệm của Trung tâm Công nghệ giáo dục (CGD), trải qua hơn 30 năm phát triển, từ những khó khăn ban đầu, đến nay trường PTCS Thực nghiệm đã trở thành một mô hình giáo dục “Nhà trường mới với sự phát triển tối ưu của trẻ em Việt Nam hiện đại”.

 Năm 1978, trường PTCS Thực nghiệm được thành lập theo Quyết định số 360/VP – UB của UBND quận Ba Đình theo công văn đề nghị số 2237/VP - BGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để tạo điều kiện cho Trung tâm Công nghệ giáo dục (CGD) có điều kiện nâng cao chất lượng nghiên cứu, xây dựng đội ngũ, đầu tư trang thiết bị cho nhà trường, được sự đồng ý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND Thành phố Hà Nội, ngày 26/12/2005, UBND quận Ba Đình đã ký quyết định số 2320/QĐ - UB bàn giao trường PTCS Thực nghiệm về cho Trung tâm CGD quản lý toàn diện. Ngày 29/12/2005, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 7625/QĐ - BGD&ĐT đồng ý tiếp nhận nhà trường và giao cho Trung tâm CGD quản lý toàn diện.

Ngày 9/5/2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 2656/QĐ-BGD ĐT về việc chuyển trường Phổ thông cơ sở Thực nghiệm về Viện Khoa học giáo dục Việt Nam từ ngày 15/5/2008.

 

Hình ảnh hoạt động

Partner - Ad

RES

 

VTT

Facebook

 
Thân thiện
Trung thực
Tự tin
Trách nhiệm
Sáng tạo