Ngày 27 và 28/2/2018, trường THCS Thực Nghiệm đã tham dự ngày hội CNTT của ngành GD&ĐT quận Ba Đình với chủ đề “Giáo dục thông minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế” . Các thầy cô đã mang đến ngày hội nhiều sản phẩm CNTT phong phú, các giải pháp CNTT tiêu biểu đã được ứng dụng thành công trong quản lý và giảng dạy, đồng thời tham gia và rất nhiều hoạt động của Ban tổ chức như: thiết kế bài giảng E-learning, trang thông tin điện tử, các phần mềm dạy học, trưng bày các gian hàng, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0…  

    Sự tham gia của trường trong ngày hội CNTT năm nay là một trong những hoạt động tích cực nhằm góp phần thúc đẩy phong trào dạy học và sáng  tạo trong đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, ứng dụng CNTT hiệu quả trong các hoạt động GD&ĐT của nhà trường.

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Nguyễn Thuý và Lê Tuyền, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Lê Tuyền, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 19 người, bao gồm Lê Tuyền và Nguyễn Thuý, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

                                                           Ảnh : Lê Tuyền

Hình ảnh hoạt động

Partner - Ad

RES

 

VTT

Facebook

 
Thân thiện
Trung thực
Tự tin
Trách nhiệm
Sáng tạo